Monday, September 3, 2012

त्यसैले म उनको हुन सकिन


-महेश घिमिरे
मिसिसीपी
अमेरिका

                साउनमा ब्रत नबस भनेको थियँ
                मानीनन् 
                ब्रत बसीछन 
                मठ मन्दिर धाइछन र मागीछन 
                महादेव जस्तै स्वामी पाउँ भनेर !
                उनको ब्रतले काम गरेछ क्यारे 
                म गाँजा भाङ धतुरो नखाने मान्छे 
                यो सत्ययुग होइन !
                म महादेव जस्तो हुन सकिन !


                कृष्णअस्टमीमा पनि ब्रत नबस भनेको थियँ ,
                मानीनन्
                दिनभर भोकै बसीछन ,
                कृष्ण जस्तै स्वामी पाउँ भनिछन !
                भगवान ले सुनेछन क्यारे ,
                तर यो तेत्रायुग होइन !
                म कृष्ण जस्तो हुन सकिन!


                तीजमा पनि ब्रत बसीछन ,
                झन पानी समेत नखाइ बसीछन ,
                 उनको मनका सबैकुरा पुर्याइदिन सक्ने 
                 योग्य स्वामी पाउँ भनिछन !
                 म आफ्नै बिबसतामा अल्झियको मान्छे ,
                 उनले मागेको जस्तो हुन सकिन! 
                 यो कलियुग हो 
                 म जस्तो छु ,आँफै जस्तो छु ,
                 म अरुजस्तो हुन सकिन !
                 त्यसैले म उनको हुन सकिन  !     

1 comment: